You've Got Wang

Rilasciato un nuovo trailer per Shadow Warrior ‘You’ve got Wang’

Bandai Namco ha rilasciato tramite il suo canale YouTube, un nuovo video di Shadow Warrior, intitolato You’ve got Wang.

You've Got Wang headlines

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com